Merné jednotky Tipy pre váženie Vedeli ste že...?

Merné jednotky

Pri každej váhe v našej ponuke nájdete zoznam merných jednotiek v ktorých váha váži. V ponuke máme váhy, ktoré vážia v jednotkách:

gram gram g 1 g = 1 g
kilogram kilogram kg 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg
grain grain gr (gn) 1 g = 15.43236 gr 1 gr = 0.06479891 g
libra libra lb 1 g = 0,002 lb 1 lb = 453,592 g
carat karát ct 1 g = 5 ct 1 ct = 0,2 g
Pennyweight Pennyweight dwt 1 g = 0,6430149 dwt 1 dwt = 1,555174g
Ounce unca oz 1 g = 0,03527396 oz 1 oz = 28,3495231 g
Troy ounce Trojská unca ozt 1 g = 0,032154 ozt 1 ozt = 31,10 g
Stone st 1 kg = 0,15747 stone 1 stone = 6350,29318 g
1/8 oz 1/8 oz 1 g = 0,282192 1/8 oz 1/8 oz = 3,54369g
1/4 oz 1/4 oz 1 g = 0,141096 1/4 oz 1/4 oz = 7,08738g
millilitre mililiter ml
Fluid ounce fl.oz 1 ml = 0,034 fl.oz 1 fl.oz = 29,574 ml
mg mg
drum dr
momme mm
tael tl

Tipy pre váženie

Teplota a prostredie

Pre najpresnejšie odváženie je nutné váhu používať v suchom prostredí a pri stabilnej teplote 18°C - 30°C.

Náhla zmena teploty može spôsobiť nepresnosť váženia, podľa National Institute of Science and Technology trvá vážiacemu mechanizmu cca 1 hodinu aby sa ohrial o 1°C preto by sa mala váha pred vážením umiestniť do priestoru, kde sa bude používať v dostatočnom predstihu pred vážením.

Váha by sa mala používať na rovnom, stabilnom povrchu bez prítomnosti vibrácii a otrasov

Magnetické pole

Magnetické pole môže spôsobiť elektrické rušenie pričom magnetické pole vytvára väčšina elektronických prístrojov ako počítač, monitor, rádio, mobilný telefón, váha akejkoľvek značky je ovplyvňovaná elektrickým rušením preto by pre najväčšiu presnosť mali byť všetky elektronické prístroje minimálne vo vzdialenosti 3 metre od váhy. (pre otestovanie skúste na váhu položiť závažie, zavolajte niekomu prostredníctvom mobilného telefónu a držte ho v blízkosti váhy, odvážené hodnoty na displeji sa budú meniť - nebudú stabilné).

Preťaženie váhy

Váhy sú vyrobené tak aby vážili do svojej maximálnej kapacity. Napríklad váha MyWeigh Triton T3 do 400g je vyrobenaá tak aby vážila do 400g. Ak na ňu čo i len jeden krát položíte závažie napr. 5000g môžete poškodiť alebo deformovať vážiaci mechanizmus a spôsobiť trvalé poškodenie váhy. Buďte opatrný a dbajte na to pri výbere váhy. Nevyvýjajte na váhu tlak ani cez pevný obal. Snažte sa váhu nikdy nepreťažovať.

Otrasy a nesprávna manipulácia

Akýkoľvek pád a to aj z malej výšky môže poškodiť vážiaci mechanizmus. Neprenášajte váhy napr. v kufríku kde nie je váha upevnená a je jej umožnený voľný pohyb. Aj drobné otrasy môžu mať fatálne následky na presnosť/funkčnosť váhy.

Vedeli ste že...?

História vreckových váh siaha až do roku 1600? Mini vreckové váhy sa stali populárne počas obdobia zlatej horúčky v rokoch 1848-1855. Zlatokopovia potrebovali ľahko prenosnú váhu aby vedeli odvážiť zlato, ktoré našli. Predtým sa často váhy používali aj na nabíjanie muškiet / nábojov.

V prípade zmeny nadmorskej výšky v ktorej sa váha používa by sa mala váha nakalibrovať aby sa prispôsobila Zemskej príťažlivosti?

Vyvýšený okraj okolo vážiacich plôch niektorých váh slúži na predídenie rozliatia tekutiny?